24-7 BÖN

Under böneveckan vill vi lägga fokus på just bönen. Vi tror att det gör skillnad för oss själva, vår värld och för Habo att vi ber. Därför kommer vi att ha 24/7 bön vilket innebär att vi hoppas på att så långt som möjligt ha bön som pågår dygnet runt. 

Nedan anmäler du dig till den eller de tider som passar dig. Du bokar in dig på en timme per tillfälle och får gärna boka in flera tider under veckan, det enda är att du då behöver göra det som separata bokningar för att det ska fungera med systemet. Ditt namn kommer inte att synas i denna kalender utan de tider som någon har valt försvinner automatiskt.

Har du problem med att registrera en bönetid? Kontakta oss info@tillsammanskonferensen.se