PROGRAM

lördag

09:00 Frukostseminarium - Hållbart liv

Vi kommer att tala om hållbart liv utifrån tre aspekter:

  • Britta Bolmenäs kommer tala om kroppen och relationen till sig själv
  • Jacob Ämterlind kommer och talar om ett hållbart liv i relation till klimatet
  • Erikshjälpen är med och talar om relation till vår nästa.

Erikshjälpen är med och talar om relation till vår nästa.Dessutom gott om tid för samtal och frågor. Kommer bli så bra! Max 50 personer till Spinnet, det går även att vara med via samlingsplatser i kyrkor och i hemmen.Webbsändning.Anmälan senast onsdag 14 oktober. Kostnad 75 kr. 

12.00 Lunch - Hållbart ledarskap

Lunchseminarie för församlingens ledare och styrelser. Anmälan krävs. Webbsänds ej.

14.00 Panelsamtal

Vi bjuder in till ett spännande Panelsamtal som Daniel Grahn leder där vi samtalar om vad Coronapandemin gjort med människor i Habo och hur vi hittar hållbara vägar framåt. I panelen hittar ni:

- Mia Alsén, Kurator på psykakuten, tidigare inom socialtjänsten där hon jobbade med barn och ungdomar. Är med i nätverket "Barn som anhöriga i Jönköping". Stort engagemang kring nyanlända; samt kontaktfamilj/jourfamilj åt socialtjänsten Jönköping. Är också aktiv i Liberalerna.

- Ida-Maria Brengesjö, pastor i Missionskyrkan Habo, med speciell uppgift att möta unga och familjer samt utveckla ledare.

- Morgan Lundell, Distriktsläkare och kognitiv beteendeterapeut med psykisk ohälsa som profil. Han är också diakon och arbetar med att utbilda lekmän inom den nationella pingströrelsen för att kunna erbjuda samtal och stöd (själavård).

- Jens Ottosson, driver företaget Miljöstrategen i Jönköping som hjälper organisationer att kartlägga sitt klimatavtryck samt att skapa planer för bättre miljötänk. Jens är också en av grundpelarna i Habo Volley som driver integrationsprojektet Bogserlinan.

- Susanne Wahlström (M), Kommunalråd, med ansvar för hela kommunens utveckling och verksamhet. Deltar i flera artiklar om näringslivets utveckling och hållbarhet.

Max 50 personer i nuläget till Spinnet, det går även att vara med via hubbar i kyrkor och i hemmen. Webbsändning. Anmälan krävs. Fika. 

16.00 Seminarium

Tomas Sjödin i ett samtal med Daniel Grahn om ett hållbart liv utifrån Tomas senaste bok "Ljudet av tystnad". Max 50 personer i nuläget till Spinnet, det går även att vara med via hubbar i kyrkor och i hemmen. Webbsändning. Anmälan krävs. Fika. 

19.00 Gudstjänst

Tomas Sjödin predikar. Lokala sångare och musiker medverkar. Max 50 personer i nuläget till Spinnet, det går även att vara med via hubbar i kyrkor och i hemmen. Webbsändning. Anmälan krävs. Grillning på plats vid de olika hubbarna efteråt

söndag

10.00 Gudstjänst

Britta Bolmenäs predikar. Lokala sångare och musiker medverkar. Max 50 personer i nuläget till Spinnet, det går även att vara med via hubbar i kyrkor och i hemmen. Webbsändning. Anmälan krävs. Fika serveras efteråt vid de olika samlingsplatserna "hubbarna". 

Det finns även söndagsskola för barnen i Pingstkyrkan och Hagakyrkan. Anmäl separat till detta.