BÖNEVECKAN

Skriv din text här ...

Morgonandakt fredag 22 januari

Mikael Klingberg delar en hälsning utifrån Joh 15:3 "Ni är redan ansade genom ordet...". 

Bön för dagen: Välsignad är du, Gud och Fader, för gåvan av ditt ord i den heliga Skrift. Välsignad är du för dess förvandlande kraft. Hjälp oss att välja livet och led oss genom din Ande, så att vi får erfara den glädje som du så intensivt vill dela med oss.

Morgonandakt torsdag 21 januari 

Jakob Rylander delar en hälsning utifrån Joh 15:15 "Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader". 

 Bön för dagen: Vår herre Jesus, hela ditt liv var en bön i fullständig harmoni med Fadern. Lär oss genom din Ande att be om kärlek enligt din vilja. Må de trogna över hela världen förenas i förbön och lovsång, och må ditt kärleksrike komma.

Morgonandakt onsdag 20 jan

Erika Boge delar en hälsning utifrån Joh 15:12 "Älska varandra så som jag har älskat er". 

 Bön för dagen: Gud, vår Fader, du uppenbarar din kärlek till oss genom Kristus och genom våra bröder och systrar. Öppna våra hjärtan så att vi kan ta emot varandra med våra olikheter och leva i förlåtelse. Ge oss nåden att leva förenade i en enda kropp så att varje människas gåva får komma fram i ljuset. Låt oss alla tillsammans bli ett återsken av den levande Kristus.

Morgonandakt tisdag  19 januari

Jakob Gunnarsson delar en hälsning utifrån Joh 15:4 "Bli kvar i mig så bli jag kvar i er". 

 Bön för dagen: Heliga Ande, låt oss ta emot Kristi närvaro i våra hjärtan och ta till vara den som en kärlekens hemlighet. Ge näring åt vår bön, upplys vår läsning av Skriften, handla genom oss, så att frukten av dina gåvor kan växa i oss.

Morgonandakt måndag 18 jan 

Mirjam Lundgren delar en hälsning utifrån Joh 15:16 "Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er". 

Bön för dagen: Jesus Kristus, du söker oss, du vill erbjuda oss din vänskap och leda oss till ett mer fullödigt liv. Ge oss tillit att svara på din kallelse så att vi förvandlas och blir vittnesbärare om din omsorg om världen.